Het programma KIK-V: het verlagen van administratieve lasten in de verpleeghuissector

In de Nederlandse zorgsector wordt regelmatig gesproken over de hoge administratieve lasten. Zorgaanbieders moeten aan verschillende partijen op verschillende momenten in het jaar dezelfde of soortgelijke informatie aanleveren, wat hen heel veel tijd en werk kost. Om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze informatie beter verloopt, is het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) […]

Actieprogramma iWlz te gast bij Creq

Het projectteam van het aktieprogramma iWlz stemt ten kantore van Creq de vervolgaanpak af. Judith en Peter zijn actief in het actieprogramma. Het actieprogramma iWlz houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening in de langdurige zorg. Daarin staan centraal de overgang van het huidige berichtenverkeer (“estafettemodel”) naar het ontsluiten van gegevens uit de […]

Digitale gegevens uitwisseling in de geboortezorg

Eind 2016 heeft het verloskundigen samenwerkingsverband (VSV) Den Bosch ondersteuning gevraagd bij een onderzoek naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De visie is dat de cliënt en de bij de cliënt betrokken zorgverleners van de geboortezorg (gynaecologen, kinderartsen, eerste- en tweedelijnsverloskundige, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en jeugdgezondheidsmedewerkers) te allen tijde inzage hebben in de voor de behandeling […]

Actieprogramma iWLZ

Het Actieprogramma is een opdracht van VWS aan het Zorginstituut. Het heeft als doel de informatievoorziening voor de WLZ de komende jaren te vernieuwen. Daarin staat principes als de client in de regie, registratie aan de bron en het overbruggen van de domeingrenzen van de iWLZ centraal. Creq levert de enterprise architect voor het Actieprogramma.