Verbeterde gegevensuitwisseling in de zorg met MedMij

Het iWLz-actieprogramma heeft als doel de iWlz (Informatiestandaard Wlz) stapsgewijs te transformeren van berichtenverkeer naar rechtstreekse gegevensdeling vanuit een bron met diensten (netwerkmodel iWlz). Collega’s van Creq denken mee hoe deze transformatie moet gaan plaatsvinden als onderdeel van het actieprogramma iWlz.

Ook hebben we mogen helpen bij de implementatie van PGO bij enkele zorgorganisaties in het kader van het Inzicht programma. PGO’s faciliteren de ontsluiting van gegevens van zorgaanbieders naar PGO’s volgens de MedMij-standaarden. Dit zorgt ervoor dat cliënten veilig toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens en deze beheren.

Vaak lijken deze landelijke initiatieven op weg naar een duurzaam informatiestelsel onafhankelijk van elkaar plaats te vinden en lijkt er geen aansluiting te zijn. Gelukkig is dat niet altijd zo. In het afgelopen jaar hebben we in een gezamenlijk initiatief van het Proves Programma ervoor gezorgd dat in een POC gegevens vanuit het iWlz netwerk ontsloten konden worden naar een Medmij PGO. Het is dus gelukt de iWlz en Medmij te koppelen. Dit is een mooi resultaat dat bovendien veel inzicht geeft hoe we tot interoperabiliteit tussen stelsels kunnen komen.

Het rapport is hier te vinden: link.