Mijzo’s ECD-migratie naar Puur

Mijzo heeft een ambitieus project opgezet met als doel de succesvolle migratie van de elektronische cliëntendossiers (ECDs) van de drie gefuseerde organisaties naar een nieuw ECD genaamd Puur, dat samenwerkt met het behandelarenplatform Ysis. Dit gehele proces moet binnen een periode van slechts een half jaar worden voltooid.

Om dit doel te verwezenlijken, heeft Mijzo de expertise en ondersteuning van Creq ingeschakeld. Creq vervult een rol bij de migratie van Ysis, waarbij wij zorg dragen voor een vloeiende overgang en een soepele integratie met het nieuwe systeem, mede dankzij de gezamenlijke commitment en uitstekende samenwerking tussen de projectmedewerkers en de zorgmedewerkers. Daarnaast speelt Creq een rol bij het ontsluiten van het oude ECD, genaamd Caress, om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de cliëntdossiers.