Mijzo’s ECD-migratie naar Puur

Mijzo heeft een ambitieus project opgezet met als doel de succesvolle migratie van de elektronische cliëntendossiers (ECDs) van de drie gefuseerde organisaties naar een nieuw ECD genaamd Puur, dat samenwerkt met het behandelarenplatform Ysis. Dit gehele proces moet binnen een periode van slechts een half jaar worden voltooid. Om dit doel te verwezenlijken, heeft Mijzo […]

ONS Nedap: implementatie en optimalisatie

Het drietal Judith, Cynthia en Tessa is de laatste tijd druk bezig met ONS Nedap implementaties bij diverse zorginstellingen. Zij buigen zich over de inrichting en belangrijke optimalisatie vraagstukken. Samen met de klant komen we eerst achter de behoefte die er leeft – en wat er al ligt. Daarna gaan we aan de slag en […]

IT architectuur bij HVO-Querido

HVO-Querido is een zorginstelling die mensen ondersteunt om zelf (opnieuw) regie over hun leven te krijgen, vaak na een periode van ontregeling. HVO-Querido biedt aan cliënten opvang, begeleiding en dagactiviteiten. Zoals bij veel zorginstellingen is er ook hier sprake van een sterk toegenomen complexiteit in het applicatie- en IT landschap. Door de jaren heen is […]

Zorggroep Ena kiest voor Ons!

In de zoektocht naar een modern en gebruiksvriendelijk ECD, kiest Zorggroep Ena voor Ons van Nedap Healthcare! Creq ondersteunt Zorggroep Ena bij de implementatie. Samen met de medewerkers van Zorggroep Ena verzamelt Creq alle informatie om het nieuwe ECD in te richten, passend bij de wensen van Zorggroep Ena. Daarnaast helpt Creq Zorggroep Ena ook […]

Samenvoeging zorgsystemen afgerond bij Kennemerhart

Bij veel fuserende instellingen speelt het probleem dat er meerdere systemen in gebruik zijn voor dezelfde bedrijfsprocessen en dat er een wens is deze samen te voegen. Nadat in de aanloop naar de fusie begin 2018 Kennemerhart de financiële systemen en de personeels- en salarissystemen reeds had samengevoegd, heeft Creq Kennemerhart de afgelopen tijd mogen […]