Samenvoeging zorgsystemen afgerond bij Kennemerhart

Bij veel fuserende instellingen speelt het probleem dat er meerdere systemen in gebruik zijn voor dezelfde bedrijfsprocessen en dat er een wens is deze samen te voegen. Nadat in de aanloop naar de fusie begin 2018 Kennemerhart de financiële systemen en de personeels- en salarissystemen reeds had samengevoegd, heeft Creq Kennemerhart de afgelopen tijd mogen begeleiden bij de samenvoeging van haar zorgsystemen ONS, Ysis en Medimo. Dit project is nu succesvol afgerond met een minimale impact voor de zorgorganisatie. Om daar te komen moesten inrichtingen en werkwijzen worden geharmoniseerd en de gebruikersorganisatie worden begeleid in de overgang op andere systemen. Verder bestond de overgang uit het overzetten van klant- en medewerkersgegevens. Voor een groot deel kon dit geautomatiseerd plaatsvinden, maar er moesten ook dossier onderdelen handmatig worden overgezet. Daar zijn studenten voor ingezet.