Wie zijn wij?

Creq is een adviesbureau gespecialiseerd in de begeleiding van (ICT) veranderingstrajecten en projectmanagement in de zorg. Creq richt zich met name op de “care”, de zorg voor ouderen, mensen met een beperking, jeugdzorg, maatschappelijke dienstverlening etc. Ons kantoor staat in Zoetermeer, maar Creq heeft opdrachten door heel Nederland.

Wij hebben ervoor gekozen een generieke specialist te zijn. Ons specialisme is de zorg. We zijn generiek, omdat we daarbinnen het hele veld van informatievoorziening en ICT tot ons aandachtsgebied rekenen. Wij helpen bij informatiemanagement- en architectuurvraagstukken, pakketimplementaties (ECD, financiëel, (e)HRM, MIS) en technologische innovaties: methodisch verantwoord en zorginhoudelijk up-to- date.

Onze aanpak

Persoonlijke benadering

Wij geloven heel erg in een aanpak waarin we nauw samenwerken met onze klanten. In een goede sfeer en open dialoog, met de nodige enthousiaste, gaan wij samen de verantwoordelijkheid aan en ontstaan de beste resultaten.

Focus op implementatie

Wij vinden het belangrijk dat een gekozen oplossing niet alleen functioneel, technisch werkend en passend moet zijn maar ook werkbaar voor de medewerker en implementeerbaar voor de organisatie. Reeds in de selectiefase beoordelen wij ICT-oplossingen hierop.

Verantwoord en resultaatgericht

Wij maken graag gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, conceptuele modellen en referentie-architecturen. Die helpen om de gedachten te structureren en richting te geven. Maar ze moeten bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Dat staat voorop: met elkaar goed nadenken en komen tot een hanteerbaar resultaat waarmee u verder kan.

Multidisciplinair

De vraagstukken op het gebied van zorg en ICT vragen input van diverse disciplines van zowel u als Creq. Wij werken met een multidisciplinaire samenstelling in ons bureau, zodat we de verschillende vraagstukken in zijn geheel kunnen oppakken. We brengen ICT-architectuur expertise, bedrijfskundige kennis en ervaring op het gebied van zorginhoud, kwaliteit en change management in.

Peter van der Toorn

Principal Consultant

Pieter Heijbroek

Managing Consultant

Cynthia Landzaat

Senior Consultant

Luciën de Jong

Senior Consultant

Laura Zwaan

Administratief medewerker

Martin Piller

Principal Consultant

Charmijne Bacas

Managing Consultant

Emile van de Koevering

Senior Consultant

Tessa de Graaff

Consultant

Tessa de Jong

Content coördinator

Judith Duinisveld

Principal Consultant

Bram van Twist

Associate / managing consultant

Michel Bouwens

Senior Consultant

Maurice Treffers

Consultant