Declareren en factureren in de thuiszorg

Onze Nedap-expert Cynthia Landzaat legt uit waarom kennis over declareren en factureren in de thuiszorg onmisbaar is in de bedrijfsvoering van een gezonde organisatie.

Vraag: Je hebt over de jaren ontzettend veel Nedap ONS implementaties en optimalisaties gedaan, bij zowel grote als kleine thuiszorginstellingen. Hierbij vestig je altijd veel aandacht op het op orde hebben van de administratie. Wat zijn volgens jou de meest gemaakte fouten in het voeren van de administratie in de thuiszorg, en welke gevolgen heeft dit?

Cynthia:
“Wat ik grotendeels in mijn jaren van ervaring tegenkom, is dat thuiszorgorganisaties zich niet goed bewust zijn van wat zij wel en niet moeten registreren of mogen declareren. Zorg geven zit in hun DNA en geeft voldoening, daarbij nemen ze de administratie enigszins voor lief; de zorg is wat belangrijk is en daar ligt de focus op. Wetgeving, beleidsregels, CAO wijzigingen en zorgcontractafspraken zijn natuurlijk niet de leukste bezigheden om je tanden in te zetten, dat snap ik helemaal. Juist daarom willen we met een reeks trainingen de thuiszorgorganisaties op weg helpen met de highlights die voor hen van belang zijn en waar ze direct profijt van hebben. Er is dus geen sprake van onwil of onkunde, het is simpelweg de kennis die ontbreekt. Hoe weet je wat je mist, als je niet weet dát je iets mist?

Over de jaren heen zie ik bij kleine en grote organisaties dat er inkomsten niet volledig zijn benut. Dat kan een paar honderd euro zijn of een paar ton per maand. Het is zonde als je inkomsten laat liggen waar je wel voor werkt. En nee, het gaat niet alleen maar over het geld, al is het geld wel nodig om de organisatie bestaansrecht te geven. Het zijn ook de dossier op orde houden, goede en verantwoorde zorg te kunnen leveren, een goede basisplanning maken en werkprocessen optimaliseren en versimpelen.
Wist je dat nog veel organisaties de facturen handmatig maken of een facturatiesysteem naast ONS gebruiken? ONS heeft alle functionaliteiten om een facturatie vanuit de geregistreerde zorg te genereren; dit zit in het standaardpakket waar maandelijks voor betaald wordt. Dat zijn al de eerste verdiensten die je kan maken. En wat denk je van de uren die er worden ingezet om gegevens over te zetten en facturen aan te maken? Die tijd kan veel beter benut worden.
Zorg verlenen is zwaar fysiek en mentaal werk en ik heb alle respect voor zorgverleners. Ik kan dat niet, maar ik kan ze wel helpen om een gezonde organisatie te maken en om meer tijd over te houden, waardoor zij de zorg kunnen verlenen. Zo draag ik ook bij in de zorg; niet direct aan de cliënt, maar indirect door de zorgverleners te ondersteunen in het werk dat zij niet leuk vinden, en wij wel!”

Vraag: Welke vraag krijg jij het vaakst vanuit thuiszorgorganisaties als het aankomt op het registreren en declareren?

“Hoe kan ik makkelijk vanuit ONS factureren. Wat ze nog niet inzien is dat het niet de handeling is waar ze ondersteuning bij nodig hebben, maar het optimaliseren van hun werkproces. Als het een druk op de knop was dan zouden we zo klaar zijn. Het gaat om de vraag achter de vraag waarmee je een verdieping maakt in hun werkproces. Dan kom je op de leukste vragen: Wat voor zorg leveren jullie? Hoe doen jullie dat? Waarom doen jullie dat? Dan is het toch super als ik kan zeggen: Weet je dat het ook efficiënter en kostendekkend kan?”

Volgende week volgt er leuk nieuws voor alle thuiszorgorganisaties over dit onderwerp. Volg onze pagina om dit niet te missen!