Domotica: een duurzame toekomst voor de zorg

Met een vergrijzende bevolking en een dringend tekort aan zorgpersoneel staat de zorg voor complexe uitdagingen. Domotica en zorgtechnologie zijn hierin cruciaal. In veel van onze projecten begeleiden wij zorgaanbieders bij de vervanging van traditionele, vaak verouderde verpleegoproepsystemen door geavanceerde monitoring, locatiebepaling en dwaaldetectie en -preventie. De inspanning is steeds gericht op het welbevinden, vrijheid en veiligheid van de bewoners en de veiligheid en efficiënter werken voor de zorgmedewerker. We helpen bij het inbedden van de zorgtechnologie in de zorgvisie en -processen, we helpen bij het vaststellen van het beleid en het begeleiden van de zorgmedewerkers in het gebruik. Deze stap is nog maar het begin. Het is de basis voor doorontwikkeling en innovatie met geavanceerdere toepassingen en integratie met de rest van de zorgapplicaties. Daarom besteden wij veel aandacht aan een toekomstvaste architectuur voor de infrastructuur, de digitale zorgomgeving en integratie. Samen met leveranciers van zorgtechnologie zetten wij ons in om een effectieve en geïntegreerde domotica-oplossing te bieden.