Domotica: een duurzame toekomst voor de zorg

Met een vergrijzende bevolking en een dringend tekort aan zorgpersoneel staat de zorg voor complexe uitdagingen. Domotica en zorgtechnologie zijn hierin cruciaal. In veel van onze projecten begeleiden wij zorgaanbieders bij de vervanging van traditionele, vaak verouderde verpleegoproepsystemen door geavanceerde monitoring, locatiebepaling en dwaaldetectie en -preventie. De inspanning is steeds gericht op het welbevinden, vrijheid […]