Verbeterde gegevensuitwisseling in de zorg met MedMij

Het iWLz-actieprogramma heeft als doel de iWlz (Informatiestandaard Wlz) stapsgewijs te transformeren van berichtenverkeer naar rechtstreekse gegevensdeling vanuit een bron met diensten (netwerkmodel iWlz). Collega’s van Creq denken mee hoe deze transformatie moet gaan plaatsvinden als onderdeel van het actieprogramma iWlz. Ook hebben we mogen helpen bij de implementatie van PGO bij enkele zorgorganisaties in het […]

IT architectuur bij HVO-Querido

HVO-Querido is een zorginstelling die mensen ondersteunt om zelf (opnieuw) regie over hun leven te krijgen, vaak na een periode van ontregeling. HVO-Querido biedt aan cliënten opvang, begeleiding en dagactiviteiten. Zoals bij veel zorginstellingen is er ook hier sprake van een sterk toegenomen complexiteit in het applicatie- en IT landschap. Door de jaren heen is […]

Het programma KIK-V: het verlagen van administratieve lasten in de verpleeghuissector

In de Nederlandse zorgsector wordt regelmatig gesproken over de hoge administratieve lasten. Zorgaanbieders moeten aan verschillende partijen op verschillende momenten in het jaar dezelfde of soortgelijke informatie aanleveren, wat hen heel veel tijd en werk kost. Om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze informatie beter verloopt, is het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) […]

Van data naar informatie

Zorgorganisaties leggen grote hoeveelheden gegevens vast in o.a. ECD’s, veiligheidsmanagementsystemen en planningssystemen.  Echter, registratie alleen levert niets op! Pas als gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld stuurinformatie of andersoortige data-analyses kan er waarde aan worden ontleend. Door middel van dashboards is stuurinformatie actueel en direct inzichtelijk voor medewerkers in alle lagen binnen uw organisatie.  ​ Wilt […]