PGO ontsluiting en eOverdracht bij Koraal en Dichterbij: door naar de volgende stap

In Nederland is het belangrijk dat iedereen inzicht krijgt in zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Door middel van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan een burger zijn of haar gegevens opvragen bij zorgaanbieders.

Verder is het ook belangrijk dat de overdracht tussen zorgaanbieders zo soepel mogelijk verloopt en dat de medische gegevens ook overgedragen kunnen worden. Hiervoor kan eOverdracht voor worden ingezet. Het Ministerie van Volksgezondheid hecht veel waarde aan PGO ontsluiting en eOverdracht, en stimuleert dit met subsidies.

Bij Koraal en Dichterbij is bij een proefproject de PGO ontsluiting uitgevoerd. Hierbij stelden deze zorgaanbieders gegevens beschikbaar via een PGO. Deze proeftuin is succesvol verlopen en het is tijd om een oplossing voor PGO ontsluiting en eOverdracht op grotere schaal te zoeken. Samen met de architecten van Koraal en Dichterbij helpt Creq mee met het uitvoeren van dit project.

Na de succesvolle proeftuin zijn wij erg blij dat we samen met Koraal en Dichterbij door kunnen naar de volgende stap!