Het programma KIK-V: het verlagen van administratieve lasten in de verpleeghuissector

In de Nederlandse zorgsector wordt regelmatig gesproken over de hoge administratieve lasten. Zorgaanbieders moeten aan verschillende partijen op verschillende momenten in het jaar dezelfde of soortgelijke informatie aanleveren, wat hen heel veel tijd en werk kost. Om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze informatie beter verloopt, is het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) in het leven geroepen. Dit programma wordt gefaciliteerd door Zorginstituut Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook Creq is bij dit programma betrokken.

Het programma KIK-V zorgt voor afspraken tussen ketenpartijen in de verpleeghuissector, zorgt ervoor dat de uitvragen beter op elkaar afgestemd zijn en stimuleert zoveel mogelijk hergebruik van bestaande informatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V.

Begin 2021 hebben alle ketenpartijen* het convenant ondertekend, waarmee de afspraken die zij binnen KIK-V hebben gemaakt zijn bezegeld. Ook de eerste versie van de Afsprakenset KIK-V is opgeleverd en wordt al door zorgaanbieders geïmplementeerd. Vanuit het programma KIK-V wordt ondersteuning geboden bij deze implementatie middels kennissessies. Hier kunnen zorgaanbieders meeliften op de kennis van andere zorgaanbieders.

Wil je meer weten over het programma KIK-V? Kijk dan even op https://www.kik-v.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-kik-v.