Het programma KIK-V: het verlagen van administratieve lasten in de verpleeghuissector

In de Nederlandse zorgsector wordt regelmatig gesproken over de hoge administratieve lasten. Zorgaanbieders moeten aan verschillende partijen op verschillende momenten in het jaar dezelfde of soortgelijke informatie aanleveren, wat hen heel veel tijd en werk kost. Om ervoor te zorgen dat de uitwisseling van deze informatie beter verloopt, is het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) […]

Van data naar informatie

Zorgorganisaties leggen grote hoeveelheden gegevens vast in o.a. ECD’s, veiligheidsmanagementsystemen en planningssystemen.  Echter, registratie alleen levert niets op! Pas als gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld stuurinformatie of andersoortige data-analyses kan er waarde aan worden ontleend. Door middel van dashboards is stuurinformatie actueel en direct inzichtelijk voor medewerkers in alle lagen binnen uw organisatie.  ​ Wilt […]

Digitale gegevens uitwisseling in de geboortezorg

Eind 2016 heeft het verloskundigen samenwerkingsverband (VSV) Den Bosch ondersteuning gevraagd bij een onderzoek naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De visie is dat de cliënt en de bij de cliënt betrokken zorgverleners van de geboortezorg (gynaecologen, kinderartsen, eerste- en tweedelijnsverloskundige, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en jeugdgezondheidsmedewerkers) te allen tijde inzage hebben in de voor de behandeling […]