Digitale gegevens uitwisseling in de geboortezorg

Eind 2016 heeft het verloskundigen samenwerkingsverband (VSV) Den Bosch ondersteuning gevraagd bij een onderzoek naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De visie is dat de cliënt en de bij de cliënt betrokken zorgverleners van de geboortezorg (gynaecologen, kinderartsen, eerste- en tweedelijnsverloskundige, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en jeugdgezondheidsmedewerkers) te allen tijde inzage hebben in de voor de behandeling noodzakelijke en beschikbare cliëntgegevens.