Actieprogramma iWlz te gast bij Creq

Het projectteam van het aktieprogramma iWlz stemt ten kantore van Creq de vervolgaanpak af. Judith en Peter zijn actief in het actieprogramma. Het actieprogramma iWlz houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening in de langdurige zorg. Daarin staan centraal de overgang van het huidige berichtenverkeer (“estafettemodel”) naar het ontsluiten van gegevens uit de bron en het de client geven van regie op zijn of haar gegevens (“netwerkmodel”).