Zorginstellingen tekenen Droomwerkplek

ICT wordt steeds belangrijker voor de zorg, zowel voor de cliënt, zijn familie als voor de professionals. Daarom is er de laatste jaren fors geïnvesteerd in allerlei ICT toepassingen voor de zorg en steeds professionelere ondersteuning. Denk aan ECDs, zorgtechnologie, zorg op afstand, dashboards, integratie, …  Maar de ICT werkplek zelf lijkt bij deze vernieuwing achtergebleven. Veel zorginstellingen gebruiken nog verouderde, vaste Citrix-terminals en vaak is er een wildgroei aan mobiele werkplekken. Ook de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit moet beter worden.

SLTN, leverancier van werkplekdiensten, Triptic, leveranciers van een sociaal intranet-oplossing en Creq organiseerden daarom op 28 november jl. een informatieve en creatieve sessie voor zorginstellingen over werkplekvernieuwing. Onder begeleiding van twee “zakelijk tekenaars” tekenden 15 medewerkers van verschillende zorginstellingen hun beeld van de noodzaak tot werkplekvernieuwing, hun ideale werkplek en tenslotte de aanpak om de vernieuwing te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact leggen met Peter van der Toorn (peter@creq.nl).