Zorginstellingen tekenen Droomwerkplek

ICT wordt steeds belangrijker voor de zorg, zowel voor de cliënt, zijn familie als voor de professionals. Daarom is er de laatste jaren fors geïnvesteerd in allerlei ICT toepassingen voor de zorg en steeds professionelere ondersteuning. Denk aan ECDs, zorgtechnologie, zorg op afstand, dashboards, integratie, …  Maar de ICT werkplek zelf lijkt bij deze vernieuwing […]