In één keer goed autoriseren

Met de komst van de AVG zijn toegekende autorisaties aan medewerkers een steeds meer fundamentele rol gaan spelen, zo ook bij Dichterbij. Momenteel worden binnen Dichterbij alle autorisaties nog handmatig toegekend. Handmatig autoriseren is zowel voor applicatiebeheer als het primair proces erg tijdrovend én kan ook nog eens foutgevoelig zijn. Zo kunnen medewerkers met dezelfde functie en rollen andere autorisatierechten hebben. Om deze problemen te voorkomen, wil Dichterbij geautomatiseerd autorisaties toekennen. Als basis hiervoor willen zij een RACI-model gebruiken en hieraan heeft onze consultant Wendy Kuijer een bijdrage geleverd. 

Een RACI-model is een acroniem vanuit het Engels en staat voor Responsible, Accountable, Consulted en Informed. Door middel van een matrix wordt in kaart gebracht op welke wijze functies en rollen deelnemen in een bedrijfsproces bij het voltooien van taken.

Om te komen tot een RACI-model heeft Wendy de afgelopen maanden bestaande documentatie van Dichterbij (functieomschrijvingen, procesbeschrijvingen etc.) geanalyseerd om na te gaan welke zorgprocessen er zijn en welke functies en rollen een rol spelen binnen het primaire zorgproces. Vervolgens zijn deze processen getoetst aan de praktijk door werksessies te organiseren en interviews af te nemen met zorgmedewerkers en administratie. Aangezien een RACI-model aan verandering onderhevig is, is tot slot een beheerplan opgesteld. Hierdoor kan de actualiteit van het RACI-model geborgd worden.