De toekomst verkennen tijdens de Denktank IZO

Op 31 oktober jl. is vanuit het Zorginstituut de Denktank IZO georganiseerd.

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). De Denktank IZO is het platform voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van informatievoorziening in zorg en ondersteuning.

In de maanden voorafgaand aan de Denktank zijn enkele burgerbijeenkomsten door het land gehouden. Hierin gaven deelnemers aan welke problemen zij ervaren omtrent de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld het gebrek aan overzicht op hun eigen gezondheidsgegevens.

Tijdens de Denktank IZO zijn we met de uitdagingen vanuit de burgerbijeenkomsten aan de slag gegaan. Dit hebben we met verschillende deelnemers gedaan: zorgaanbieders, overheden, softwareleveranciers, verzekeraars en ervaringsdeskundigen. Een aantal collega’s van Creq waren vanuit hun functie bij het Zorginstituut aanwezig bij de Denktank IZO om de thematafels te begeleiden.

Samen hebben we vanuit de vier thema’s acties geformuleerd die we gebruiken om de volgende stap te zetten in de Informatievoorziening in de Zorg en Ondersteuning. Wat heeft deze dag opgeleverd?

Leerzame inzichten

Vanuit verschillende invalshoeken van het zorgveld hebben we nagedacht over de volgende thema’s: nieuwe afhankelijkheden door digitalisering, veranderende processen door regie bij de burger, overzicht in het zorglandschap en zorgtechnologie in het primaire proces.

Dit heeft geleid tot leerzame inzichten. Opbrengsten waren onder andere dat de infrastructuur in de zorg een nutsvoorziening zou moeten zijn, wildgroei aan Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) voorkomen moet worden, bij ontwikkelingen in zorgtechnologie de focus niet alleen op data gericht moet zijn en dat met het spreken van dezelfde taal ‘de klus’ nog niet geklaard is. Een ‘verkeerstoren in de zorg’ kan de zoektocht naar relevante informatie eenvoudiger maken.