Effectieve kennisoverdracht met e-learnings

Digitaal leren op het moment dat het je past, is een leermiddel dat inmiddels veelvuldig wordt ingezet. E-learning is ook bij implementaties van ECD’s en Digitale werkomgevingen inmiddels de basis voor kennisoverdracht. De e-learnings worden beschikbaar gesteld via het Learning Management Systeem (LMS) van de zorgorganisatie, zodat de medewerker een herkenbare toegang heeft. Ook kan deelname worden gemonitord en gestimuleerd.

Creq maakt op basis van leerdoelen diverse e-learnings voor zorgorganisaties in de eigen huisstijl en zorgt dat naast het gebruik van de ‘knoppen’ ook aandacht is voor aanpassingen in werkwijze en processen. Een kort assessment aan het eind geeft inzicht in het behaalde niveau voor de eindgebruiker en de organisatie.

Door middel van e-learnings draagt Creq een steentje bij aan de effectieve kennisoverdracht binnen de zorg.