AI-toepassing in de langdurige zorg: AIVI is de uitkomst

De afgelopen jaren is de zorg gedigitaliseerd, waardoor er enorm veel data beschikbaar is. Echter, nog steeds wordt veel van deze ongestructureerde data nog niet optimaal gebruikt om informatie te vergaren. Daarnaast zijn medewerkers in de zorg gericht op het doen en kost schrijven en lezen relatief veel moeite. Hierdoor worden dossieritems doorgaans niet (goed genoeg) gelezen.

Om deze redenen zijn meerdere bedrijven bezig geweest met de data van zorginstellingen om daar informatie uit te halen. Wat echter nog niet op de markt is gekomen, is de toepassing van een AI-model in de zorg.

Daarom heeft Creq samen met PrimeVision als eerst deze stap genomen en hebben wij AIVI ontwikkeld. AIVI is een algoritme dat zorgtaal kan begrijpen en er verbanden of juist afwijkingen in kan zien, die doorgespeeld worden naar de zorgmedewerkers. Samen met AI-specialisten, zorginstellingen en taalwetenschappers is dit algoritme ontwikkeld om op deze manier de zorg nog beter en efficiënter te maken.

AIVI kan ongestructureerde data begrijpen, concluderen en samenvatten. Ook koppelt AIVI realtime visueel terug en brengt het de cliënt in beeld. Naast dat AIVI hiermee informatie en kennis naar de zorgmedewerkers brengt, geeft het ook een beter beeld bij wat er daadwerkelijk gerapporteerd moet worden, waardoor zorgmedewerkers efficiënter en doelgerichter kunnen rapporteren.

Als voorbeeld:
AIVI snapt en duidt dat bij een zin als “Dhr zit veel aan tafel op een tafelstoel en neemt weinig initiatief om van zithouding te veranderen” dat er een risico is op “Huidletsel”.
De professional wordt op de manier geholpen bij het duiden wat leidt tot een snellere en gemakkelijke dossiervoering en een verbetering van het klinische redeneren.

Door de kennis van AI te gebruiken door middel van de toepassing van AIVI, zullen zorginstellingen deze kennis ook kunnen delen en zal de gehele zorgsector hiervan profiteren.

Graphical user interface, text, application
Description automatically generated

Creq en Prime Vision zijn enthousiast om met AIVI als eerste een AI-toepassing in de langdurige zorg te faciliteren en daarbij een steentje bij te kunnen dragen aan de verdere digitalisering van de zorg.

Meer weten over AIVI? Over enkele weken zal de website (www.aivi.nl) live gaan en zal alle informatie wat betreft het model beschikbaar zijn. Tot die tijd kun je altijd contact met ons opnemen voor vragen over AIVI. Neem contact met ons via: info@creq.nl.