Cardia gebruikt beeldzorg voor zorg en ondersteuning

De wachtlijsten van het ontmoetingscentrum bij Cardia zijn lang, maar door de huidige coronamaatregelen kunnen er geen nieuwe deelnemers worden ontvangen. Groepen kunnen in verband met de huidige maatregelen ook niet uitgebreid worden:

“We kunnen nog niet eens alle ‘reguliere’ deelnemers ontvangen.”

Creq ondersteunt Cardia bij het selecteren en implementeren van een passende beeldzorg oplossing, zodat nieuwe deelnemers alsnog kunnen participeren bij verschillende activiteiten. Als voorwaarde geldt, dat de oplossing aansluit bij de behoefte van de cliënt, en haalbaar is vanuit het oogpunt van digitale vaardigheid

Deze oplossing moet daarnaast ook geschikt zijn om in de thuiszorg zorg op afstand te kunnen leveren, zoals de cliënt begeleiden met insuline inspuiten of bewaken dat alle medicijnen zijn ingenomen.

Samen met de medewerkers van Cardia, is gekeken welk product geschikt is en hoe een product past in het werkproces. Binnenkort gaan de eerste cliënten en medewerkers in de praktijk testen of alles goed werkt, waarna Cardia zorg en ondersteuning op afstand verder zal uitrollen over de verschillende ontmoetingscentra en thuiszorgteams.