Burgers krijgen meer regie over gezondheidsgegevens

In Nederland groeit de opvatting dat burgers hun zorggegevens digitaal en centraal moeten kunnen inzien. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) helpt burgers om hun eigen zorggegevens te verzamelen, beheren en te delen met andere instanties: van behandeling tot medicatie en onderzoeksuitslagen. Dit zorgt ervoor dat de burgers meer regie heeft op zijn eigen gezondheidsgegevens.

In Nederland is momenteel het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) in beweging. Het InZicht programma is onderdeel van het VIPP dat gaat over de care sector. Dit programma heeft als doel om burgers toegang te verlenen tot hun eigen zorggegevens via een PGO. Daarnaast gaat InZicht ook de gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en tussen de care en cure sector bevorderen. Op dit moment zijn er 17 proeftuinen gestart waarbij zorginstellingen een eerste aanzet geven om tot een implementatie van informatie-uitwisseling te komen. Naast de huidige proeftuinen kunnen zorginstellingen een subsidie voor een implementatie tot 31 december 2020 aanvragen. 

Creq ondersteunt op dit moment twee zorginstellingen met de realisatie en implementatie van een PGO. In de proeftuin wordt onderzocht wat er nodig is om uitwisseling tussen ECD’s en PGO’s mogelijk te maken. Onze informatiespecialisten zetten hun kennis over ICT architectuur en de zorg in om dit te realiseren.