Q-news

Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Eind 2016 heeft het verloskundigen samenwerkingsverband (VSV) Den Bosch ondersteuning gevraagd bij een onderzoek naar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De visie is dat de cliënt en de bij de cliënt betrokken zorgverleners van de geboortezorg (gynaecologen, kinderartsen, eerste- en tweedelijnsverloskundige, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en jeugdgezondheidsmedewerkers) te allen tijde inzage hebben in de voor de behandeling noodzakelijke en beschikbare cliëntgegevens.

 

 

 

Actieprogramma WLZ

In een inspirerende werksessies met zorginstellingen, zorgkantoren, CIZ en CAK gekeken naar het simulatiemodel van de vernieuwde iWLZ keten. Lees hier meer. 

 

 

Programma “Uitkomstinformatie voor samen beslissen” bij Zorginstituut Nederland

Creq is onlangs gevraagd om de rol in te vullen van programmamanager bij Zorginstituut Nederland (ZINL) voor het programma “Uitkomstinformatie voor samen beslissen”.  Lees hier meer over dit project! 

 

 

Lees meer Q-news

Creq werkt voor


Creq Cloud