Q-news

Digitale Werkomgeving (DWO) - 23 juni

 

De Digitale Werkomgeving (DWO) is een actueel thema in de zorg. Wellicht met wat minder aantrekkingskracht dan een onderwerp als domotica, maar vaak wel concreter. Net als vele andere sectoren in Nederland gaat de digitalisering van de zorg door. Organisaties oriënteren zich nu op mogelijkheden om iedere medewerker te voorzien van een persoonlijk account voor de ICT omgeving. Een account waarmee de medewerker overal, altijd en op elk apparaat toegang kan krijgen. Toegang tot alleen die documenten en systemen die de medewerker nodig heeft (niets meer, niets minder). Daarnaast is er behoefte aan een beter communicatiekanaal voor het bestuur. Veel organisaties komen in de zoektocht uit bij de leveranciers van cloud kantoor automatisering (met Office 365 en Google Apps for Business als bekendste voorbeelden). In de visie van Creq is alleen kantoor automatisering in de cloud slechts een onderdeel van de totale oplossing.

 

We zien dat organisaties worstelen met dezelfde vraagstukken. Bijvoorbeeld dat het aantal gebruiksaccounts behoorlijk toe zal gaan nemen, maar dat de totale ICT kosten moeten gaan dalen. Welke behoeften hebben onze medewerkers aan ICT faciliteiten? Welke gevolgen heeft het werken in de cloud voor onze beheersfunctie? Wat is er in de nieuwe situatie bruikbaar van wat al aanwezig is (netwerk, apparaten en software)?

 

Creq helpt organisaties bij het vinden van antwoorden op deze vraagstukken. Onze aanpak start bij de behoeften van de eindgebruiker. Vanuit een gezamenlijk bepaald startpunt beschrijven we hoe de toekomst er uit moet zien. Op basis van deze gewenste situatie worden de techniek en partners die dat mogelijk moeten gaan maken geselecteerd. Dit alles met een stevige (financiële) onderbouwing om alle stakeholders te overtuigen. 

 

Heeft u een zorgplan voor uw IT architectuur?

Inzet van ICT moet zorgen voor een toename in effectiviteit en efficiëntie. Zorgorganisaties hebben geïnvesteerd op verschillende ICT gebieden, maar is de effectiviteit in uw organisatie er echt op vooruit gegaan?

In de zorg is sprake van:

  • Versnippering van het applicatielandschap en infrastructuur door fusies en reorganisaties

  • Relatief hoge uitgaven aan een verouderde technische infrastructuur

  • Ontevredenheid bij gebruikers over performance, toegankelijkheid en functionaliteit

Zorgorganisaties zijn zoekende naar rust, orde en harmonisatie. Naar onze mening kan dit bereikt worden door te werken vanuit architectuur. Door de chaos op te ruimen, slim te bundelen en goed te verbinden kunt de beloften van ICT (eindelijk) te gelde maken.

 

 

 

Weet u de weg in het woud aan eHealth oplossingen?

De zorg staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Dit is de stellige overtuiging van Creq. De effecten van de vergaande digitalisering en automatisering laten zich moeilijk voorspellen. Voor ons staat echter vast dat iedere zorgprofessional en iedere cliënt deze digitale revolutie gaat ondervinden. Iedereen in de sector ziet vele mogelijkheden en uit onderzoek is gebleken dat ook cliënten het als positief ervaren. Veel organisaties zijn, op welke schaal dan ook, al bezig met het creëren van hun eigen revolutie op het gebied van eHealth.

 

Wij stellen u de vragen:

  • Wat wil de organisatie bereiken met de inzet van eHealth?

  • Welk probleem moet eHealth oplossen?

  • Wat betekenen zelfmetingen, beeldzorg, online consulten, persoonlijke gezondheids- dossiers en domotica voor uw organisatie?

 

 

 

Lees meer Q-news

Creq werkt voor


Creq Cloud